DELO OD DOMA

DELO OD DOMA

Trenutne razmere povezane s pandemijo koronavirusa, so na trgu povzročile, da se je precej dela iz prej skupnih delovnih prostorov, dela na sedežu podjetja ali na terenu, preneslo na delo od doma. Veliko podjetij je sicer tak način dela že prakticiralo pred samo pandemijo, marsikatero podjetje pa se je z delom od doma konkretneje srečalo šele v trenutnem obdobju. Ker z vsako spremembo pride tudi veliko prilagajanja, nesigurnosti in vprašanj, smo se na Profilu odločili, da podjetjem in zaposlenim z odgovori na spodnja vprašanja poskusimo delo od doma in morebitne zaplete vsaj nekoliko olajšati.

Misel na delo od doma se lahko marsikomu zdi zelo privlačna. Ni nadzora, čas si lahko razporedimo po lastnih željah, med delom naredimo še kaj zase, za gospodinjstvo ali pa si zgolj vzamemo čas za obisk spleta, ogleda filma, serije itd.  ter z delom nadaljujemo kasneje. Vendar pa nas lahko takšno početje hitro zavede, zanj porabimo več časa, kot bi si ga želeli ter ob koncu dneva delovne zadolžitve pod stresom opravljamo pozno v večer ali pa ciljev, ki smo si jih zadali niti ne dosežemo.

 

1. Kako torej zagotoviti čim večjo učinkovitost pri delu od doma?

 • Pred začetkom dela se z delodajalcem jasno pogovorimo o naših zadolžitvah, pričakovanjih, ki jih ima od nas, ter časovnih rokih v katerih mora biti delo opravljeno. Na ta način bo ob koncu meseca manj razhajanj med našimi pogledi in  pogledi ter pričakovanji delodajalca v povezavi z našo produktivnostjo.
 • Dobro je, da si za delo določimo poseben prostor, ki je namenjen zgolj temu.
 • Prostor si za večjo učinkovitost pospravimo in odstranimo moteče dejavnike.
 • Delo si organiziramo.
 • Ohranjajmo stike s sodelavci in vodjo.

 

2. Kako si organizirati delo od doma? Kako si organizirati čas in naloge ob delu od doma?

Delo si lahko organiziramo z različnih vidikov:

 • Določimo si TO-DO listo / seznam zadolžitev za trenutni dan. Najučinkoviteje je, če si le-te zapišemo še pred pričetkom dela in ob zaključku pregledamo če smo zastavljeno uspeli doseči. Pomembno je, da si postavimo realne cilje ter seznam zadolžitev po potrebi prilagodimo, če ugotovimo, da smo si jih zadali preveč. Lahko pa si seznam zadolžitev za naslednji dan, zapišemo tudi ob koncu našega delovnika.
 • Vnaprej si določimo okvirne odmore in pri delu vztrajamo, dokler ni čas za odmor. Najučinkoviteje je, če so odmori od začetka krajši ter čas, ki ga porabimo za delo daljši,  proti koncu delovnika pa odmore podaljšujemo. Ob pričetku dela sta namreč ponavadi naša pozornost in učinkovitost najboljši, proti koncu delovnika pa nam zaradi utrujenosti začneta nekoliko upadati.
 • Pri delu od doma poskusite obdržati običajen urnik. Dela si ne podaljšujte preko celotnega dneva, če to res ni potrebno. Če boste učinkoviti lahko z delom zaključite celo prej kot ste si zastavili.
 • Bolj pomembne in težje naloge poskušajte opraviti čim hitreje in jih ne prelagajte na konec delovnika.
 • Poskušajte se izogniti domačim hišnim opravilom znotraj časa, ki ste ga namenili za delo. V domačem okolju se nam hitro lahko zgodi, da opazimo, kaj bi bilo potrebno pospraviti, počistiti ali popraviti s čimer preusmerimo našo pozornost od dela.

 

3. Kakšne so težave, ki se lahko pojavijo pri delu od doma? Kaj pa moteči dejavniki? Kako to reševati?

Delo od doma s seboj ne prinaša zgolj prednosti, lahko se pojavijo tudi kakšne težave. Nekaj najpogostejših in hitrih rešitev zanje navajamo v nadaljevanju:

 • Zabrisano ločevanje med službenim in zasebnim življenjem: ob delu od doma si lahko med delom vzamemo dodaten čas za počitek, morda gremo na sprehod v lepem vremenu ali pa se lotimo kuhanja, zaradi tega pa svoj delavnik nato zavlečemo v popoldanske ure, na tem mestu pa se srečujemo s težave kdaj smo pravzaprav oddelali 8 ur. Z razporejanjem dela preko celotnega dne sicer ni nič narobe, vendar je pomembno, da znamo določiti, kdaj bomo z delom zaključili in se v tistem dnevu ne bomo več vračali k njemu (ne gledamo maila, telefona itd. - najboljše je, da prostor, ki je namenjen delu ustrezno pospravimo, zapremo računalnik.
 • Težko se spravimo k delu zaradi različnih motečih dejavnikov (splet, televizija itd.): najlažje to težavo odpravimo z določitvijo točnega urnika oziroma delovnega časa, ki se ga držimo. Če smo navajeni na delavnik od 8.00 do 16.00, predlagamo, da se tudi pri delu od doma slednjega držimo.
 • Pomanjkanje zaupanja s strani nadrejenega: v nekaterih bolj tradicionalnih delovnih okoljih, še vedno velja prepričanje, da mora biti delavec ves čas na delovnem mestu, zaradi česar se lahko pojavijo pomisleki nadrejenega ali bo delo dovolj kvalitetno opravljeno. Poskrbite za dobro komunikacijo in redno poročanje svojega napredka, idej in morebitnih težav. Če pa menite, da je nezaupanje pri nadrejenemu še vedno prisotno, se skušajte o tem pogovoriti ter skupaj določita vmesne in končne cilje.
 • Dostopnost sodelavcev: pri delu od doma se lahko pojavi tudi težava komunikacije med sodelavci, saj se vsak dela loti v svojem urniku. Na tem področju lahko s sodelavci s katerimi tesneje sodelujete določite okviren skupen urnik, katerega se poskusite držati, hkrati pa določite tudi časovni interval, znotraj katerega ste vedno dosegljivi.
 • Zmotijo nas družinski člani (otroci, partner, hišni ljubljenček): naše delo od doma je sprememba tudi za ljudi okoli nas, zato je pomembno, da predstavimo svoja pričakovanja in pri njih vztrajamo.

 

Če se vam ob prebiranju zapisanega pojavljajo dodatna vprašanja, nam jih posredujte in bomo poskušali tudi nanje odgovoriti. V naslednjem tednu pa nadaljujemo s sklopom vprašanj vezanih na “Kako ohranjati povezanost s sodelavci pri delu od doma?”

Authors: www.kabi.info